26/8/11

Bendita obsesión


No consigo imaginar,
ni siquiera en un tiempo lejano
una concepción de la mujer
que se escape de tu obsesivo encanto.
No me hago a la idea
de navegar por otras aguas
sin que en su sabor se mezcle
el dulzor de tus miradas.
Quiero ser el amor de tu vida,
quiero la vida que emerge de tu amor,
dame el sol que se esconde entre tus ruínas,
yo te daré mi añorada salvación.

Non acado a imaxinar,
nin sequera nun tempo lonxano,
unha concepción da muller
que se afaste do teu bendito encanto.
Non me afago á idea
de navegar por outras augas
sen que no seu sabor se mesture
o dulzor das túas miradas.
Quero ser o amor da túa vida,
quero a vida que emerxe de teu amor,
dame o sol que se agocha nas túas ruínas,
eu cantareiche a máis sinceira das cancións.