5/10/11

Far Blues

Far Blues, dirixido pr Clara Figueroa. Eu fun Operador de cámara 2ª unidade.

Far Blues.avi from Carlos Regalado on Vimeo.