20/11/11

Far blues

Far Blues, dirixido por Clara Figueroa. Eu fun Operador de cámara 2ª unidade.

Far Blues.avi from Carlos Regalado on Vimeo.