14/12/11

Realidadecero con Carlos Regalado (fotografía)

Abundancia

Abstraccións do mundo arredor, e da miña mente no interior cerebro-craneo-genital...jej