24/7/15

Santiago, hoxe as túas rúas vístense tristes e belas.

 Madrid-Angrois

Santiago, hoxe as túas rúas
vístense tristes e belas.
Tristes pola negra morte,
belas, belas e valeiras.
Camiñantes da túa angustia,
hoxe percorren pedra a pedra,
cos ollos cravadiños no infinto,
e a carraxe, e a pena.
Santiago, hoxe morres, mañán espertarás.
Deixarás o teu medo na cuneta,
e a carraxe, e a pena,
e a longa noite, negra noite negra. 
Carlos Regalado